Om de laatste nieuwsbrief te lezen, klik hier.

De VNR, een krachtig rivierennetwerk

Welkom op de website van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR).
De VNR vormt met de bij haar aangesloten riviergemeenten een netwerk van waterbestuurders die kennis en informatie met elkaar uitwisselen, mening vormen, zo nodig standpunt bepalen. De VNR bestuurders zijn vertegenwoordigd in diverse overlegstructuren.

Onze website geeft inzicht in de werkzaamheden van de VNR, de bijeenkomsten en geeft informatie over (rivier)water en waterbeleid in algemene zin. Leden vinden op de site meer informatie over de bijeenkomsten en andere activiteiten en nieuwswaardige berichten. Daarnaast is de site bedoeld voor bezoekers die meer willen weten over de manier waarop circa tachtig Nederlandse gemeenten bezig zijn met hun rivieren en alle ontwikkelingen die daar mee samen hangen.