19 januari 2018 - 11:17

Hoogwaterstand volop in de publiciteit

Uiterwaarden die vol water staan, afgesloten kades en veerponten die uit de vaart zijn gehaald, de hoge waterstand van de rivieren is merkbaar in de samenleving. Uitgebreide berichtgeving in de pers maakt duidelijk dat het werken aan water nooit af is.

Er is in Europa veel regen gevallen, dat water wordt nu via de Rijn en de Maas afgevoerd. Dat leidt tot hoge waterstanden op de Rijn en de Maas. Ondanks ondergelopen uiterwaarden, afgesloten kades en veerponten die uit de vaart zijn genomen, is er geen sprake van gevaar.
Het is een situatie om alert te zijn, maar de situatie was onder controle. Dit zijn waterstanden die eens in de vijf jaar voor kunnen komen en daar is het watersysteem op ingericht. De waterstand maakte duidelijk dat de maatregelen die genomen zijn in het kader van Ruimte voor de Rivier hun werk deden. De waterstand was hoog, maar viel gezien de grootte van de afvoer mee.

Een hoge waterstand helpt mee aan het besef dat we moeten blijven werken aan ons rivierengebied om inwoners te beschermen tegen overstromingen. Hetzelfde geldt voor de lage waterstanden van de rivieren in de zomer van 2017. In het project Lange Termijn Ambitie Rivieren werken Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen om te kijken hoe we het rivierengebied veilig, maar ook mooi kunnen houden en maken. Ook een visie als Levende Rivieren van de gezamenlijke natuurorganisaties biedt hier voor een basis.

8 januari 2018