VNR Impact

Een integraal perspectief op veilige, schone en beleefbare rivieren – nu en in de toekomst.

Het bestuur

Het VNR-bestuur en bureau is het kloppend hart van onze organisatie. Voorzitters en vicevoorzitters van de taakgroep voor respectievelijk Maas, Rijn/Waal en IJssel vormen het bestuur van de VNR. Zij zijn het algemeen aanspreekpunt en onderhouden contacten met leden en derden. Het VNR-bureau organiseert  bijeenkomsten en zorgt onder meer voor verslaglegging, waaronder die van het jaarverslag.

Nelly Kalfs

Nelly Kalfs

Voorzitter VNR, burgemeester gemeente Lingewaard
Remco van de Ven

Remco van de Ven

Secretaris en penningmeester
Jan Lock

Jan Lock

Voorzitter taakgroep Rijn/Waal, wethouder gemeente Molenlanden
Joke van Vrouwerff

Joke van Vrouwerff

Vice voorzitter taakgroep Rijn/Waal, wethouder gemeente West Betuwe
Erik Faber

Erik Faber

Voorzitter taakgroep IJssel, wethouder gemeente Kampen
Sjoerd Wannet

Sjoerd Wannet

Vice voorzitter taakgroep IJssel, wethouder gemeente Zutphen
Marij Pollux

Marij Pollux

Voorzitter taakgroep Maas, wethouder gemeente Venlo
Dolf Warris

Dolf Warris

Vice voorzitter taakgroep Maas, wethouder gemeente Oss
Edmee van der Hoeven

Edmee van der Hoeven

Ambtelijk secretaris