Over VNR

VNR is dé kennispartner voor landelijke en regionale bestuurders over de stroomgebieden van Maas, Rijn/Waal en IJssel.

Oorsprong VNR

Oorsprong VNR

Midden jaren tachtig kwam met de zogeheten Sandozramp de bewustwording van het belang van schone rivieren op gang. In 1986 raakte de Rijn ernstig vervuild met tonnen pesticiden die door een brand bij het chemische concern Sandoz in Zwitserland, tegelijk met het bluswater de rivier in stroomden. De alarmering en informatievoorziening naar benedenstroomse gebieden was traag en onvolledig.

De ramp kon zich daardoor in volle omvang ontwikkelen met desastreuze effecten voor het milieu. Zo was er over een traject van 400 km lengte massale sterfte van vissen en oeverinsecten. De gifgolf die Nederland op 9 november bereikte en in de Noordzee uitstroomde had nog een lengte van 70 km.

Nederlandse agenda

De Sandoz-calamiteit was de 25e ernstige verontreiniging van de Rijn van in totaal 30 incidenten in dat jaar. Besloten werd tot een internationale aanpak om de Rijn weer schoner te krijgen en toekomstige rampen te voorkomen. Ook landelijk stond het onderwerp bovenaan de agenda. In Nederland werd daarom in 1989 de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten opgericht als bestuurlijk netwerk van gemeenten langs de rivieren van de Maas en de Rijn die door ons land naar zee stromen.

Over VNR
Over VNR

Laaglandexpertise

Al 35 jaar heeft de VNR het belang van de rivier centraal, vanuit Nederlands gemeentelijk perspectief. Een duurzame toekomst voor onze grote rivieren is een duurzame toekomst voor ons allen. Het vergt een integrale benadering die de VNR, gezien alle maatschappelijke uitdagingen, nog relevanter maakt. Het vraagt om werken met de rivier en met elkaar. Met oog voor lokale kansen, mogelijkheden en bedreigingen. In lijn met regionale en landelijke wensen en beleid. De VNR begrijpt hoe lokaal bestuur werkt. Zo helpen we bestuurders hun doelen sneller te realiseren. Met veilige, schone en beleefbare rivieren biedt de VNR een krachtig antwoord op urgente kwesties.

Bureau VNR

Bureau VNR

Gemeenten zijn lid van VNR, waarbij ze door hun waterbestuurders worden vertegenwoordigd. Voorzitters en vicevoorzitters van de taakgroep voor respectievelijk Maas, Rijn/Waal en IJssel vormen het bestuur van de VNR. Het bureau van de VNR, gehuisvest bij Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland in Ede, is er voor de leden, zowel als voor provincie, waterschap en rijksoverheid. Het VNR-bureau is het kloppend hart van onze organisatie. We zijn algemeen aanspreekpunt, onderhouden contacten met leden en derden, organiseren bijeenkomsten en zorgen voor verslaglegging, waaronder die van het jaarverslag. We verzorgen woordvoering en communicatie, evenals middelen zoals de website en nieuwsbrieven.

Bureau VNR

Ledencontact

Op de kaart een overzicht van onze 70 leden. Groen voor Maasgemeenten, rood voor gemeenten aan de Rijn/Waal en blauw voor IJsselgemeenten. Een dubbelklik op het locatie-icoon brengt u direct naar de website van de betreffende gemeente.