16 april 2019 - 12:17

Jaarvergadering: bestuurlijke complexiteit in gebiedsontwikkeling

Maasoeverpark Well was op 11 april het decor van de Jaarvergadering 2019 van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten. In De Buun kwamen de bestuurders van riviergemeenten bijeen om de bestuurlijke complexiteit in gebiedsontwikkeling te bespreken. De dijkgraaf van waterschap Limburg reikte met het voorbeeld Ooijen-Wanssum discussiemateriaal aan. Daarna is rondom Well in de praktijk bekeken hoe gebiedsontwikkeling uitwerking krijgt.

Na koffie en thee met verse Limburgse vlaai kwamen eerst de huishoudelijke onderwerpen van de VNR aan de orde. Voorzitter Jos Penninx blikte terug op het afgelopen jaar en deelde waar de VNR dit jaar actief mee aan de slag is. De leden konden daar op reageren en aanvullen. De financiƫle stukken over 2018 en de begroting 2019 zijn besproken en goedgekeurd.

Patrick van der Broeck, dijkgraaf van het Waterschap Limburg, gaf een inkijkje in hoe het proces van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is verlopen. In het kader van de hoogwaterbescherming kan deze maatregel 35 cm waterstanddaling opleveren. Niet alleen bij Venray, maar ook tot 25 cm bij Venlo. Daarmee is het belangrijk dat gemeenten weten wat er gebeurt en daar samen in optrekken. Maar ook in het project zelf was het essentieel dat de samenwerkende overheden samen opgetrokken zijn en elkaars hand zijn blijven vast houden.
De doelen en randvoorwaarden zijn gezamenlijk opgesteld en gedeeld met bewoners en belanghebbenden. Zij konden mee denken in de uitwerking, niet als klankbord, maar als werkgroep. Om de vaart in het project te houden konden ondernemers en boeren initiatieven indienen bij hun initiatievenloket. Essentieel is dat zij meteen aan de slag konden en niet hoefden te wachten tot het project gerealiseerd was. Dit geeft draagvlak in een gebied, maar ook energie, omdat er daadwerkelijk wat gebeurt en zichtbaar is.

Samenwerkende natuurorganisaties hebben een visie op het gebied van Neer tot Mook geschreven met het landschap en de morfologie van het gebied als uitgangspunt. Zij pleiten er voor dit te gebruiken bij de gebiedsontwikkelingen die nog op stapel staan, zodat de Maasterrassen ook aan het einde van deze eeuw nog zichtbaar zijn en een aantrekkelijk en duurzaam ontwikkeld gebied. Zij boden deze visie aan de dijkgraaf en de wethouder aan.

Antoon Splinter, wethouder van de gemeente Bergen, vertelde over het Maasoeverpark Well, waarin recreatie en natuur verder ontwikkeld gaan worden. Maar ook de groene rivier die nog moet ontstaan, door de nooddijken te verwijderen en goed te kijken naar de mogelijkheden van Well en omgeving. Dat hebben de aanwezige bestuurders in de praktijk bekeken met een fietstocht. Zij stonden op een dijk die er over een aantal jaar niet meer is. Die wordt alleen op de noodzakelijke plekken rondom de bebouwing aangelegd.
Er is ook gekeken bij de Kaliwaal 41, de zandklasseerinstallatie, die het opgegraven zand in diverse fracties scheidt. Het zand en grind wordt gebruikt in de woning- en utiliteitsbouw. De geul die over blijft na de zandwinning wordt ingezet voor de opvang van hoog water en ingericht als natuurgebied. De ontzander vertelde over hun rol in en bijdrage aan het proces.

De dag werd afgesloten met een lunch in de Buun.

Het verslag van de Jaarvergadering is hier te lezen.

April 2019