2 april 2020 - 07:46

Jaarverslag 2019, met energie aan de slag

Met energie aan de slag is de titel van het Jaarverslag van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten over 2019. Een beeldend overzicht van waar de VNR mee aan de slag is en wie de VNR vertegenwoordigt.

In 2019 zijn we met volle energie aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van het Deltaprogramma en de opzet van het programma Integraal Rivier Management. Beide programma’s zijn een samenwerking tussen Rijk en regio, waar gemeenten ook een belangrijke rol hebben. In de praktijk blijkt de rol opvatting en uitwerking daarvan bij de diverse partijen verschillend te zijn en is het aan de (leden van) de VNR om die rolopvatting bespreekbaar te maken en de gemeentelijke (on) mogelijkheden onder de aandacht te brengen.

We hebben met elkaar een eerste verkenning gedaan van de potentie van de rivier biedt voor het opwekken van duurzame energie. Het gaat dan om waterkracht, de stroomsnelheid en het hoogteverschil van de rivier, en aquathermie, de warmte in en van het rivierwater. Deze technieken zijn minder ver dan de technieken voor de opwekking van zon- en windenergie, maar bieden potentie. Zeker voor gemeenten die aan de rivier liggen. Bespreken van het onderwerp gaf letterlijk en figuurlijk energie.

Natuurlijk blijft de schoonheid van rivieren hoog in het vaandel staan. Zowel de samenstelling en vervuiling van het rivierwater als de aanblik van de rivier. Opschoonacties en mogelijkheden voor het afvangen van afval zijn met elkaar gedeeld. Maar ook over projecten waar ruimtelijke kwaliteit belangrijk was zijn ervaringen uitgewisseld.

Een overzicht van alle activiteiten is na te lezen in het Jaarverslag 2019. Daarin is ook te lezen wie er namens de VNR actief zijn en hoe het netwerk van de VNR er uit ziet.