22 november 2017 - 02:49

Korte berichten

Verkeersstromen op de dijk en zwerfvuil in uiterwaarden staan op de agenda van de taakgroepen van september. Voorbeelden worden gevraagd. Rijkswaterstaat berichtte over het vervolg van stroomlijn. Bestuurders kunnen deel nemen aan een studiereis over klimaatadaptatie naar Kopenhagen.

Taakgroepvergaderingen
De taakgroepvergaderingen van de VNR zijn er om kennis en ervaring uit te wisselen over alle onderwerpen die spelen langs de grote rivieren. In september staan ‘verkeersstromen op de dijk’ en ‘zwerfvuil in de uiterwaarden’ op de agenda om ervaringen uit te wisselen. Mocht u ervaring hebben met deze onderwerpen of een voorbeeld willen delen, kunt u dit al kenbaar maken bij het secretariaat (info@vnrgemeenten.nl). Dan kunnen we daar in de voorbereiding van de vergaderingen gebruik van maken.
In de taakgroepen is regelmatig gesproken over het uitvoeren van de werkzaamheden voor het programma Stroomlijn. Rijkswaterstaat meldde een korte update.
Ook is regelmatig gesproken over klimaatadaptatie. Kopenhagen heeft hoge ambities als het gaat om klimaatverandering. Speciaal voor bestuurders is er een studiereis om deze aanpak te bekijken.

Verkeersstromen op de dijk
Wegen op dijken zijn vaak smal en worden door een diversiteit aan doelgroepen gebruikt. Deze gebruiksvormen kunnen met elkaar botsen. Het gedrag van een aantal motorrijders lijkt hier bij bepalend te zijn. Welke maatregelen nemen gemeenten om de verkeersstromen, in het bijzonder motoren, te reguleren? Werkt dit in de praktijk? Wat zijn de alternatieven?

Zwerfvuil in de uiterwaarden
Regelmatig hebben we met elkaar gesproken over de mogelijkheden van het opruimen van zwerfvuil na hoog waters. Hiervoor is een groot aantal projecten opgestart. Steeds meer worden de uiterwaarden gebruikt om te recreëren. Op zich een prima ontwikkeling om bewoners en de rivier dichter bij elkaar te brengen. Niet iedereen neemt echter het eigen vuil mee en laat het achter. Steeds vaker gaat het ook om menselijke uitwerpselen. Hoe gaat u als gemeente hier mee om?

Stroomlijn: herstart van kapwerkzaamheden in het rivierengebied
Zodra het broedseizoen voorbij is start Stroomlijn weer om de laatste restwerkzaamheden uit te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om percelen die afgelopen winter te drassig waren om op te werken. En om terreinen waar nog vergunningprocedures lopen. Sommige locaties starten wat later om eventuele overlast voor recreanten tot een minimum te beperken. Naar verwachting zullen de kapwerkzaamheden in de loop van de winter worden afgerond.
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de omgeving, inclusief de gemeenten, breed geïnformeerd.

Studiereis klimaatadaptatie Kopenhagen
De stad Kopenhagen heeft hoge ambities als het gaat om aanpassen aan klimaatverandering. Dit heeft consequenties voor de inrichting van de openbare ruimte. Stadswerk organiseert van 4 tot en met 6 oktober een studiereis voor bestuurders om kennis te maken met en te leren van de Deense aanpak. Meer informatie is hier en hier te vinden.