Meer aardgasvrije wijken in riviergemeenten mogelijk door inzet aquathermie