29 augustus 2023 - 06:31

Pouwel Inberg | Gemeente Brummen

IJssel. Die mooie kronkelende rivier. Voor de gemeente Brummen vormt de IJssel de grens aan de Oostkant. Aan de andere kant ligt de hoge droge Veluwe. Een prachtige gemeente door deze ligging, want tussen deze natuurlijke grenzen liggen zes verschillende landschapszones. Pak de fiets of ga te voet en je wordt iedere kilometer weer verrast door het veranderende landschap.

Reken dus maar dat we trots en zuinig zijn op de IJssel. Ons streven is deze rivier in 2051 drinkbaar te hebben. Mo-menteel werken we met de papierfabrieken in Eerbeek aan het project ‘Waterrotonde’. Dat zorgt er uiterlijk in 2029 voor dat we 3,1 miljoen m3 minder drinkwater hoeven op te pompen; en dat er geen vuil water meer gelood wordt op de IJssel.

Brummen is actief lid van VNR. Het belang van een schone IJssel begint én stopt immers niet bij gemeentegrenzen. Samen met andere gemeenten, waterschap, Rijkswaterstaat enzovoort zullen we dat moeten doen. Die gezamenlij-ke inspanning kunnen we het beste via VNR doen

Als u meer wilt weten over onze band met de IJssel en de projecten die we ondernemen in het kader van drinkbare IJssel, dan kunt u een mail sturen naar p.Inberg@brummen.nl.