5 juli 2018 - 09:48

Samenstelling bestuur VNR

De samenstelling van het bestuur van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten is gewijzigd na de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de taakgroep IJssel staan de vacatures voor voorzitter en vicevoorzitter nog open.

Verkiezingen
Na de gemeenteraadsverkiezingen wijzigt de samenstelling van de taakgroepen. Daarmee zijn de functies van voorzitter en vicevoorzitter van de taakgroep, tevens bestuurslid van de VNR, statutair vacant. Aangezien in de taakgroep Rijn/Waal veel gemeenten vertegenwoordigd zijn die in een herindelingstraject zitten en eind dit jaar verkiezingen hebben, is besloten de (vice) voorzitter van de taakgroep Rijn/Waal in januari te benoemen.

Samenstelling
De samenstelling van het bestuur van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten is als volgt:

Jos Penninx gemeente Voorst Voorzitter VNR
Remco van de Ven Secretaris/Penningmeester
Machiel de Gelder gemeente Werkendam Voorzitter Rijn/Waal
Herman Geerdes gemeente Houten Vice voorzitter Rijn/Waal
Sander Bos gemeente West Maas en Waal Voorzitter Maas
Antoon Splinter gemeente Bergen Vice voorzitter Maas
Vacature Voorzitter IJssel
Vacature Vice voorzitter IJssel

Wij hebben afscheid genomen van de bestuursleden Nicole Olland, Gerrit Jan Veldhoen en Jos Teeuwen.

Vacature IJssel
De vacatures voor de taakgroep Maas zijn ingevuld, de vacatures voor de taakgroep IJssel staan nog open. Bestuurders van gemeenten langs de IJssel die geïnteresseerd zijn, kunnen zich kandidaat stellen. Het profiel van de (vice)voorzitter van een taakgroep, tevens bestuurslid VNR, treft u hier aan. Voor meer informatie over de functie van (vice)voorzitter taakgroep / bestuurslid VNR kunt u contact opnemen met de voorzitter van de VNR of het secretariaat (0318-438863, info@vnrgemeenten.nl).