12 september 2023 - 08:37

Twan van Bronkhorst | gemeente Wijchen

Wethouder Fysieke Leefomgeving (Water, Natuur, Archeologie, Gebiedsinrichting, Mobiliteit), Maatschappelijk Vastgoed en Leefbaarheid
Lid Stuurgroep Meanderende Maas en Stuurgroep Delta Maas

Het grondgebied van de gemeente Wijchen ligt voor een deel in het Rijk van Nijmegen en voor een deel in het, door Boudewijn de Groot bezongen, Land van Maas en Waal. Beide gebieden zijn van cultuurhistorische waarde en de Maas vormt in het zuiden de grens. De kerkdorpen Balgoij, Niftrik en Batenburg grenzen aan de Maas.

De Maas is een regenrivier, die tussen 1915 en 1942 is voorzien stuwen om het waterpeil kunstmatig hoog te houden. Voor die tijd viel de Maas telkens droog, waardoor men de oversteek naar Noord Brabant makkelijk kon maken. Daarmee heeft deze streek het “DNA” en de gewoonten van de Bourgondische zuiderburen overgenomen. Buren gescheiden door een rivier waaruit het water zo nu en dan verdwenen was.

Voor Wijchen is de Maas van grote betekenis. In de lager gelegen Maas wordt al eeuwen afgewaterd vanuit de polders tussen Maas en Waal. De Maas maakt het voor vrachtschepen mogelijk industrieterrein de Loonse Waard aan te doen. Wijchen kent jachthavens in Niftrik en Batenburg.

Naast de bruikbaarheid voor de beroeps- en pleziervaart ontwikkelt zich buitendijks meer en meer natuur. Nationale hoogwaterprogramma’s, op zoek naar ruimte voor deze rivier, bieden waterveiligheid en kansen voor natuurontwikkeling. Naast de watersporters geven steeds meer toeristen een economische impuls. Toeristen die de regio aan beide kanten van de rivier met veel plezier bezoeken.

Omdat water zich niet houdt aan gemeente- en provinciegrenzen is de samenwerking binnen taakgroep Maas van de VNR belangrijk. Kennis en ervaringen delen, projecten samen aanpakken zijn van grensoverschrijdend belang!