Veerdiensten; economisch en maatschappelijk belang