8 maart 2022 - 11:33

VNR berichten

Nieuwe leden en gemeentelijke herindeling wijzigde het ledenbestand van de VNR. Het Jaarverslag 2021 is goed gekeurd en het bestuur van de VNR zette met een visiebijeenkomst piketpalen voor de komende vier jaar.

Leden VNR
Naast de gemeente Meerssen werd de gemeente Molenlanden in 2021 lid van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten. De gemeente Molenlanden ligt aan de Lek in Zuid-Holland en praat mee bij de taakgroep Rijn/Waal. Begin 2022 sloot ook de gemeente Rhenen zich aan bij de VNR. De gemeente Rhenen ligt aan de Nederrijn en sluit aan de taakgroep Rijn/Waal.
De gemeenten Grave en Cuijk zijn met een gemeentelijke herindeling opgegaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk langs de Maas. De nieuwe gemeente heeft zich gemeld als lid. Ook voormalig gemeente Boxmeer is daarmee onderdeel van de VNR.
Welkom aan allen.

Jaarverslag 2021
Het Jaarverslag over 2021 is opgesteld en goedgekeurd door de leden. Het is hier te lezen. Het geeft een mooi overzicht van de structuur, activiteiten en vertegenwoordiging van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten.

Visiebijeenkomst bestuur
Het bestuur van de VNR heeft in een beleidsbijeenkomst de werkzaamheden van de VNR geëvalueerd en gekeken waar de kracht van de VNR ligt, nu en in de toekomst.
Het idee is om langs de lijnen duurzaam veilig, duurzaam schone en duurzaam beleefbare rivieren de onderwerpen waar de VNR aan werkt uit te zetten. Zowel op thema’s als op actualiteiten. Omdat we dat vooral in samenwerking met anderen willen doen gaan we aan de slag met ‘samen kansen creëren’. Er komt meer aandacht voor communicatie over wie we zijn en wat we doen.