5 april 2019 - 10:29

VNR Jaarverslag 2018, Een stromend netwerk

‘VNR, een stromend netwerk’ is de titel van het Jaarverslag 2018 van de VNR. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is de samenstelling van het netwerk van de bestuurders van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten veranderd. De nieuwe club bestuurders is vol enthousiasme verder gegaan met het stromend houden van het netwerk van (gemeentelijk) bestuurders langs de grote rivieren.

Zij doen dit door drie keer per jaar kennis en informatie uit te wisselen over alle onderwerpen die de rivier aan gaan in hun taakgroep en tijdens de Jaarvergadering. Er is gesproken over een Lange Termijn Ambitie in het kader van het Deltaprogramma, Integraal Riviermanagement, vismigratie, een drinkbare Maas, concrete projecten, archeologie, opschoonacties en de prioriteiten voor de komende vier jaar.

In het Jaarverslag 2018 is te lezen wat de VNR is en doet, waar in 2018 aan gewerkt is en wie het netwerk vormden.

April 2019