7 mei 2019 - 09:14

VNR Nieuws

Het bestuur van de VNR is sinds het voorjaar weer op volle sterkte, met afvaardiging uit alle taakgroepen. De volgende bijeenkomsten van de taakgroepen vinden plaats in juni. Verder is het Jaarverslag over 2018 verschenen en is gewerkt aan het werkplan 2019 – 2022.

Jaarverslag
Het Jaarverslag 2018 is verschenen met de titel “een stromend netwerk”. Het Jaarverslag beschrijft de activiteiten die de VNR in 2018 uitgevoerd heeft en geeft een overzicht van de vertegenwoordiging van de VNR in diverse gremia. Uit het jaarverslag blijkt dat de VNR een actief netwerk van bestuurders vormt, waarin een diversiteit aan onderwerpen over de rivier besproken wordt en actief kennis en informatie wordt gedeeld. Het Jaarverslag is hier te lezen.

Bestuur
De taakgroep Rijn/Waal heeft in het voorjaar een voorzitter en een vice voorzitter benoemd. Daarmee is de samenstelling van het bestuur weer actueel. Het bestuur van de VNR bestaat uit de volgende leden:

Jos Penninx Voorst Voorzitter VNR
Remco van de Ven Secretaris / Penningmeester
Sander Bos West Maas en Waal Voorzitter Maas
Antoon Splinter Bergen Vice voorzitter Maas
Albert Holtland Kampen Voorzitter IJssel
Hans Winters Zevenaar Vice voorzitter IJssel
Ans Mol West Maas en Waal Voorzitter Rijn/Waal
Matthijs van Oosten Altena Vice voorzitter Rijn/Waal

Taakgroepvergaderingen
De vergaderingen van de taakgroepen vinden in juni plaats:

Rijn/Waal Donderdag 13 juni 10.00 – 12.00 uur gemeentehuis Altena in Almkerk
Maas Vrijdag 14 juni 10.00 – 12.00 uur gemeentekantoor Venlo
IJssel Donderdag 20 juni 14.00 – 16.00 uur gemeentehuis Duiven

Werkplan 2019 – 2022
In de vergaderingen van de taakgroepen is geïnventariseerd welke onderwerpen de bestuurders belangrijk vinden om met elkaar te bespreken. Op basis daarvan is een werkplan opgesteld voor de komende vier jaar.