15 november 2018 - 12:46

VNR zaken

Na de gemeenteraadsverkiezingen is de samenstelling bestuur van het bestuur gewijzigd, het verslag van de Jaarvergadering is beschikbaar en het vergaderschema voor 2019 is bekend.

Samenstelling bestuur
Na de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar, is de samenstelling van de taakgroepen bekend en zijn voor de taakgroepen (vice) voorzitters benoemd. Daarmee is de samenstelling van het bestuur van de VNR veranderd. Het bestuur van de VNR bestaat uit de volgende leden:

Jos Penninx Voorzitter VNR
Remco van de Ven Secretaris/Penningmeester VNR
Sander Bos Voorzitter taakgroep Maas
Antoon Splinter Vicevoorzitter taakgroep Maas
Albert Holtland taakgroep IJssel
Hans Winters taakgroep IJssel
Machiel de Gelder Voorzitter taakgroep Rijn/Waal
Herman Geerdes Vicevoorzitter taakgroep Rijn/Waal

Een aantal gemeenten in de taakgroep Rijn/Waal heeft te maken met een gemeentelijke herindeling. Vanaf 1 januari verandert daarmee de samenstelling van de taakgroep Rijn/Waal. De voorzitter en vicevoorzitter worden eind januari benoemd.

Verslag Jaarvergadering
Het is al weer even geleden dat de Jaarvergadering 2018 ‘Over de Maas, verrassend ondergronds’ in Alphen plaatsvond. Het project ‘Over de Maas’ was de aanleiding om met elkaar te praten over zandwinning, natuurlijke en recreatieve ontwikkeling van een gebied en het (natuurlijk) beheer. Inmiddels is het verslag beschikbaar en aan de leden toegestuurd. Het verslag is hier te lezen.

Vergaderschema VNR 2019
Het vergaderschema voor de vergaderingen van de taakgroepen in 2019 is vastgesteld en treft u hier aan. De Jaarvergadering 2019 vindt plaats op donderdag 11 april.