6 juni 2018 - 09:43

Zwemmen in de grote rivier; communicatiemiddelen

Regelmatig bespreken we het onderwerp ‘Zwemmen in de grote rivier’ met elkaar in de taakgroepen. Ook dit jaar zijn er helaas weer vele voorbeelden van drenkelingen die het onderwerp actueel houden. Rijkswaterstaat is beheerder van de grote rivieren. Gemeenten spelen vooral een rol in de communicatie over de gevolgen van het zwemmen in de rivier. In overleg zijn (communicatie) middelen opgesteld, waar u als gemeente gebruik van kunt maken.

Gevaren
In het zomerseizoen maken veel recreanten gebruik van de stranden langs de grote rivieren. Ook wordt er gezwommen in kanalen en van bruggen gesprongen. Rijkswaterstaat waarschuwt elk jaar voor de gevaren en heeft hiervoor beperkte middelen beschikbaar. Jaarlijks zijn er enkele dodelijke slachtoffers te betreuren; zwemmers die de gevaren van het zwemmen in de rivier hebben onderschat of niet kunnen zwemmen. Onder de slachtoffers van de afgelopen jaren bevonden zich ook arbeidsmigranten uit Oost-Europa en vluchtelingen.

Communicatiemiddelen
Naar aanleiding van een aantal verdrinkingsgevallen in 2017 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten, om te bespreken in hoeverre we elkaar kunnen helpen bij het bereiken van inwoners van deze gemeenten en bijzondere doelgroepen. Nu de zomervakantie voor de deur staat, biedt Rijkswaterstaat alvast informatie en –middelen aan. Het verzoek is deze informatie binnen uw gemeente onder de aandacht te (laten) brengen onder uw inwoners en statushouders, in asielzoekerscentra en bij vluchtelingenwerk en uitzendbureaus voor Oost-Europeanen. Ook kunt u de informatie en middelen gebruiken om op uw eigen website, eigen social media kanalen of op de gemeentepagina van de lokale krant te publiceren.

Praktijkvoorbeelden:

    * Gemeente Zwolle heeft van de Nederlandstalige infographic bordjes laten maken om op hotspots te plaatsen;
    * Gemeente Rijnwaarden heeft de infographic in het Arabisch vertaald en bij statushouders onder de aandacht gebracht;
    * De politie in Tiel informeert met de infographic in het Duits uitzendbureaus voor Oost-Europese medewerkers;
    * Gemeente Goeree Overflakkee gebruikt de informatie op hun website.

Informatie over de gevaren van zwemmen in de rivieren kunt u vinden op Rijkswaterstaat.nl en de Q&A.
Hier (klik op de desbetreffende taal) vindt u de infographic in het Nederlands, Duits, Arabisch en Pools. Deze kunt u naar wens laten drukken en verspreiden of publiceren. De zwem-gif en de twee mp4’s zijn inzetbaar op digitale kanalen.
Samen kunnen we de boodschap (zie het persbericht) om niet in rivieren en kanalen te zwemmen en van bruggen te springen bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen, en hopelijk zo slachtoffers in de toekomst voorkomen.