15 januari 2019 - 11:35

Rapport Overstromingsrisico’s in Nederland

In de Europese Richtlijn Overstromings Risico (ROR) staat beschreven dat iedere lidstaat iedere zes jaar de overstromingsrisico’s in kaart brengt en aan geeft hoe met deze risico’s om te gaan. De werkzaamheden voor de tweede cyclus, die loopt van 2021-2027, zijn in volle gang.

Binnenkort moet in het kader van de ROR de rapportage Voorlopig Risicobeoordeling (VORB – PFRA) en Gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisico (GPSOR – APSFR) aangeleverd worden. Om die risico beoordeling te kunnen maken is een rapport opgesteld ‘Overstromingsrisico’s in Nederland 2018’. Gebieden met een potentieel overstromingsrisico worden aangewezen. De rapportage is in december goedgekeurd in de Stuurgroep Water.

Na het aanleveren van de rapportage met voorlopige beoordeling, worden overstromingsgevaar- en overstromingsricisokaarten opgesteld voor de aangewezen gebieden. Vervolgens worden voor die gebieden overstromingsrisicobeheerplannen opgesteld.

15 januari 2019