Aan het woord

Gemeenten zijn lid en worden vertegenwoordigd door hun (water) bestuurder.
In onderstaande verhalen vertellen leden van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten hun ervaring met hun rivier en wat de toegevoegde waarde is van het lidmaatschap van de VNR.