Nieuwsbrief

Nieuwsbrief | september 2023

De VNR is steeds meer in beeld bij andere organisaties en wordt voor veel verschillende inhoudelijke onderwerpen benaderd. Om een goed beeld van de VNR neer te zetten en aan te geven waar de VNR ‘van is’, spraken de leden daar in juni in de taakgroepen over. Het is nu aan het bestuur hier lijn in te brengen en dit uit te werken in een communicatieplan.

In deze nieuwsbrief leest u over verschillende onderwerpen die met de rivier te maken hebben; hoe de rivier te gebruiken in de warmtetransitie, de inrichting van ons rivierengebied, beoordeling van de dijken, een uitbreiding van het lozingsverbod en verbinding van initiatieven en verhalen langs de IJssel.