Nieuwsbrief november 2020

Nieuwsbrief | november 2020

Het beheer en onderhoud van uiterwaarden was onderwerp van gesprek bij de vergaderingen van de taakgroepen in het najaar. Er was ook aandacht voor de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn en de rol van rivieren in omgevingsvisies. Daarnaast wordt er op verschillende manieren doorgewerkt aan het programma Integraal Rivier Management.
Over deze onderwerpen, en een aantal korte berichten, leest u meer in deze nieuwsbrief.