Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief | november 2019

Dat de grote rivieren veel uitdagingen geven, bleek uit de agenda’s van de taakgroepen van het najaar. Van langsdammen tot stikstof, van de rol van gemeenten in rivier gerelateerde gebiedsprojecten tot grootschalig grondverzet in uiterwaarden en van duurzame energie tot plastic afvang, al deze onderwerpen kwamen aan de orde.

U leest er over in deze nieuwsbrief. Net als over Integraal Riviermanagement en grensoverschrijdende samenwerking langs de Rijn. Graag ook uw aandacht voor het vergaderschema 2020 van de VNR.