Nieuwsbrief september 2018

Nieuwsbrief | september 2018

De waterstanden van de rivieren staan na het droge voorjaar en de warme zomer in schril contract met de hoge waterstanden van de rivier in het begin van 2018.

Beide extremen komen vaker voor. In de taakgroepen van september/oktober zullen we daar bij de bespreking van de onderwerpen die de leden belangrijk vinden de komende jaren vast op terug komen.
In deze nieuwsbrief, naast de VNR aangelegenheden, aandacht voor de afronding van Stroomlijn, de aanpassing van de beleidsregels van de Beleidslijn Grote Rivieren en Integraal Riviermanagement.