Nieuwsbrief oktober 2016

Nieuwsbrief VNR | oktober 2016

Integraal omgevingsmanagement. Een mooie term, waar riviergemeenten steeds meer mee te maken hebben. Tijdens de Jaarvergadering spraken we uitgebreid met elkaar over een aantal aspecten van omgevingsmanagement; wat kan en moet een gemeente daar mee. Een ambtelijk aanspreekpunt binnen een gemeente met kennis en bestuurlijk draagvlak is een voorwaarde, net als een duidelijk kader voor inbreng van burgers.

In de nieuwsbrief vindt u een terugblik op de Jaarvergadering en het onderwerp omgevingsmanagement. We zijn ook hard aan de slag met de verdere uitwerking van de Voorkeursstrategieën in het kader van het Deltaprogramma en de evaluatie van de Beleidslijn Grote Rivieren.