Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief VNR | juli 2016

Tijdens de drukke periode voor de vakantie zagen veel gemeentelijk bestuurders toch de gelegenheid de vergaderingen van de taakgroepen te bezoeken. De onderwerpen waren interessant genoeg voor levendige discussies; drinkwatervoorziening langs de Maas, zwemmen in de Waal en Merwedes en invloed van maatregelen in het splitsingspuntengebied op de IJssel.
Over veel van deze onderwerpen leest u terug in deze nieuwsbrief. Maar ook andere thema’s die aan de orde kwamen en waar het bestuur van de VNR aan werkt. Bijvoorbeeld de communicatie rondom de uitvoering van her programma Stroomlijn leverde goede discussie op met Rijkswaterstaat. Maar ook de uitwerking van het Deltaprogramma Rijn en Maas, waar vele bestuurders namens de VNR bij betrokken zijn.