Nieuwsbrief juli 2018

Nieuwsbrief | juli 2018

In de periode van het vormen van nieuwe colleges na de gemeenteraadsverkiezingen bleef de VNR actief op actuele thema’s.

De Jaarvergadering vond plaats in mei en eind juni hebben de nieuwe bestuurders met elkaar kennis gemaakt in de taakgroepen. In deze nieuwsbrief informatie over de VNR activiteiten. Gezien de actualiteit van verdrinkingen in de grote rivieren dit voorjaar, in deze nieuwsbrief meer informatie over de communicatiemiddelen die Rijkswaterstaat hier voor aan gemeenten beschikbaar stelt.