Nieuwsbrief januari 2023

Nieuwsbrief | januari 2023

Na een relatief lange periode van formeren zijn de meeste raden en colleges van gemeenten na de zomer goed van start gegaan. In de eerste taakgroepen na de verkiezingen hebben we aandacht besteed aan kennis maken; met elkaar en met de VNR. Wat is de meerwaarde van de VNR en hoe pakken we dat aan? Het delen van kennis en ervaring en informeel de rivieronderwerpen met elkaar bespreken maakte de bestuurders enthousiast voor de samenwerking binnen en de kracht van de VNR.

In deze nieuwsbrief leest u over energie uit rivierwater, zowel aquathermie als waterkracht. De voortgang van Integraal Rivier Management komt aan de orde en maatwerktrajecten zwerfafval rivieren. En natuurlijk de VNR actualiteiten.