Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwsbrief VNR | januari 2017

De afgelopen jaren hebben we veel gesproken over hoog water en hoe daar in de toekomst mee om te gaan. Met de botsing van een binnenvaartschip tegen de stuw in Grave was er ineens sprake van een laagwater situatie. Een mooie case om in diverse gremia verder van gedachten over te wisselen.

In deze nieuwsbrief leest u over de voortgang van de Deltaprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden en Rivieren (zowel Rijn als Maas). De tweede fase van de evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren is bijna afgerond. De Stuurgroep Water spreekt daar in maart over. Daarnaast blikken we terug op de gevolgen van zwemmen in de grote rivieren en leest u over de Beleidsvisie Recreatie Toervaartnet Nederland.