Nieuwsbrief juli 2019

Nieuwsbrief | juli 2019

Gemeenten werken aan het opstellen van de Regionale Energie Strategie. De mogelijkheden van zon en wind staan centraal. Rivierwater, en haar potentie, is nog nauwelijks in beeld. Ontwikkelingen staan in de kinderschoenen, maar zeker lokaal kan het interessant zijn om de energie van de rivier te gebruiken. Zowel via stroming als aquathermie.

Kennis over rivierwater en energie is voor de rivierbestuurders belangrijk. Daarnaast was er in de taakgroepen aandacht voor Integraal Rivier Management en Schone Rivieren / IJssel. Daarover meer in deze nieuwsbrief.