Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief VNR | juli 2017

‘Een Hanzestad in de moderne tijd’; is dat een contradictie of werkelijkheid? Kampen laat zien dat de Hanze geschiedenis, die veel welvaart bracht, in de huidige moderne tijd geintegreerd wordt. Over dit onderwerp is kennis uitgewisseld tijdens de Jaarvergadering. In deze nieuwsbrief een impressie van de dag.

De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten is met verschillende onderwerpen aan de slag. Een overzicht is terug te vinden in het Jaarverslag over 2016. Natuurlijk gaan wij daar in 2017 mee door. In de taakgroepvergaderingen na de zomer wisselen we ervaringen uit over verkeersstromen op de dijk en zwerfafval in de uiterwaarden. Goede voorbeelden kunnen alvast gedeeld worden. Maar ook de impact van veren en de uitwerking van de Lange Termijn Ambitie Rivieren hebben de aandacht en worden toegelicht in deze nieuwsbrief.