Nieuwsbrief juni 2020

Nieuwsbrief | juni 2020

Voor het eerst in het ruim dertig jarig bestaan van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten zijn de Ledenvergadering en de bijeenkomsten van de taakgroepen digitaal gehouden. Gezien de omstandigheden ging dat goed, de behoefte aan fysiek overleg blijft. We zijn een netwerkorganisatie, waarbij ook contacten buiten de vergadering van belang zijn.

U leest in deze nieuwsbrief over de Ledenvergadering en de taakgroepvergaderingen. We gaan in op de voortgang van Integraal Rivier Management, lichten de bestuursopdracht Limburg en de relatie tot de Beleidslijn Grote Rivieren kort toe en laten de Beleefkaart IJssel zien.