Nieuwsbrief november 2018

Nieuwsbrief | november 2018

De grote rivieren staan nu, in november, nog steeds op een historisch lage waterstand, met gevolgen voor diverse functies op en langs de rivier. Hier is in de taakgroepen van gedachten over gewisseld.

Er is ook gesproken over wat de bestuurders de komende vier jaar belangrijk vinden om met elkaar te delen. Waterveiligheid in combinatie met Ruimtelijke Kwaliteit blijft het belangrijkste onderwerp om met elkaar te bespreken. Het volgen van het proces rondom Integraal Rivier Management is daarom een belangrijk actiepunt. Maar ook het delen van leerpunten uit projecten en processen die nu lopen, zoals in Mook en bij Gorkum-Waardenburg. Daarvan kan geleerd worden dat luisteren loont! Verder praten we u bij over VNR zaken en is er nieuwe informatie beschikbaar over schone rivieren.