Nieuwsbrief mei 2019

Nieuwsbrief | mei 2019

Wij kijken terug op een inspirerende Jaarvergadering in en rondom het Maasoeverpark Well, waar we met elkaar bestuurlijke complexiteit in gebiedsontwikkeling bespraken en bekeken. Elkaar vast houden als overheden en elkaars verhaal kunnen vertellen blijkt een essentieel onderdeel te zijn in de succesvolle afloop van een project.

Natuurlijk zijn ook de huishoudelijke zaken aan de orde geweest en zijn het Jaarverslag en de financiële stukken goed gekeurd. Naast Waterveiligheid en gebiedsontwikkeling bekijken we het komende jaar ook de mogelijkheden van rivierwater voor de energietransitie. Vandaar de oproep te komen met voorbeelden.
De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten heeft als doel een netwerk te vormen en kennis en informatie uit te wisselen. Daarom treft u een overzicht aan van conferenties de komende tijd en een aantal rapporten die de laatste tijd verschenen zijn. Deze kunnen inspiratie bieden voor uw eigen gebied, maar ook als voorbeeld dienen voor uitwerking in andere regio’s.