Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief | februari 2019

In de taakgroepen zat er veel energie op het onderwerp ‘rivierwater en energie’. Dit keer was het een verkennende bespreking. In juni gaan we dieper in op de inhoud en bepalen we of en hoe we er als VNR mee aan de slag gaan.

Daarnaast was er aandacht voor regionale projecten en de stand van zaken Integraal Rivier Management.