Nieuwsbrief juni 2022

Nieuwsbrief | juni 2022

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug, vele nieuwe colleges zijn geïnstalleerd, andere volgen. Dit betekent dat we na de zomer kennis kunnen maken met de nieuwe bestuurders voor de komende vier jaar. We bespreken dan hoe we met elkaar verder werken aan duurzaam veilige, schone en beleefbare rivieren.

In deze nieuwsbrief is er aandacht voor aquathermie uit rivieren, naar aanleiding van een inventarisatie die de VNR uit liet voeren. Ook bespreken we de stand van zaken Integraal Rivier Management, het verschijnen van het Nationaal Water Programma en een overzicht van alle projecten langs de Maas. En er is aandacht voor de VNR zaken.