Nieuwsbrieven 2022

Nieuwsbrieven 2022

Aquathermie en riviergemeenten

De rivier heeft potentie om warmte te leveren. Dat staat bij veel riviergemeenten op het netvlies. Over hoe dat in de praktijk toe te passen en uit te werken zijn …

VNR actualiteiten

Ledenbijeenkomst Op 1 september vindt de Ledenbijeenkomst van de VNR plaats. We zijn aan de slag met een mooi programma, waarin de diversiteit aan onderwerpen waar de VNR mee aan …

Integraal Rivier Management

Het programma Integraal Rivier Management (IRM) kende een ‘tussenfase’, waarin de opbrengst van de afgelopen jaren is bekeken en een plan is gemaakt hoe verder. In mei 2023 ligt er …

De Maas; alle projecten in één overzicht

Er wordt hard aan gewerkt om de Maas toekomstbestendig krijgen. Niet alleen voor waterveiligheid, maar ook voor bevaarbaarheid, ecologische kwaliteit en natuur, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke opgaven. Er is nu een …

Nationaal Water Programma

Nederland is water. Water heeft invloed op waar en hoe we wonen, op de natuur, drinkwater, scheepvaart, landbouw en industrie. Om Nederland ook voor de komende generaties veilig, aantrekkelijk en …

Terugkoppeling taakgroepen

Eind januari kwamen de taakgroepen van de VNR digitaal bij elkaar. De laatste keer in deze bestuursperiode. De onderwerpen waar wij met elkaar over spreken blijven actueel, dat blijkt uit …

VNR berichten

Nieuwe leden en gemeentelijke herindeling wijzigde het ledenbestand van de VNR. Het Jaarverslag 2021 is goed gekeurd en het bestuur van de VNR zette met een visiebijeenkomst piketpalen voor de …

Zwerfafval aanpakken bij de bron

Zwerfafval langs rivieren blijft een bron van ergernis. Rijkswaterstaat ontwikkelde een bronaanpak om te voorkomen dat afval in de rivieren terecht komt. Zij delen deze aanpak graag met gemeenten en …

Panorama Gelderse Rivieren

De provincie Gelderland heeft een Panorama Gelderse Rivieren opgesteld, waarin de provincie de rol en ambitie voor het rivierengebied beschrijft. De provincie nodigt gemeenten uit hierover in gesprek te gaan …

12»