Nieuwsbrief januari 2018

Nieuwsbrief | januari 2018

Met de ondergelopen uiterwaarden en afgesloten kades is hoog water, en de maatregelen voor bescherming daar tegen, volop in de publiciteit geweest. Duidelijk werd dat de Ruimte voor de Rivierprojecten hun werk doen. De situatie was onder controle, alertheid geboden.

Het besef groeit dat we moeten blijven werken aan ons rivierengebied om inwoners te beschermen tegen overstromingen. In de Lange Termijn Ambitie Rivieren wordt daar hard aan gewerkt, maar ook een visie als Levende Rivieren van de natuurorganisaties biedt daar een basis voor.