Nieuwsbrief april 2018

Nieuwsbrief | april 2018

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en er wordt binnen gemeenten hard gewerkt aan de vorming van nieuwe colleges en programma’s. Met ‘Water als Vriend’ als input gaan we ervanuit dat (rivier)water een integrale plek krijgt in de programma’s en dat er waterwethouders benoemd zijn.

De komende periode zal duidelijk worden wie de waterwethouders zijn en wie het netwerk van de VNR vormen, voeden en versterken. Ondertussen gaat het werk aan en over de rivier door. Op 24 mei is de Jaarvergadering van de VNR, waarin het project ‘Over de Maas’ centraal staat. Naast zandwinning, natuurontwikkeling en uitgebreide aandacht voor archeologische vondsten, zijn hier mogelijkheden om op korte termijn een (relatief goedkope) rivierverruimingsmaatregel uit te voeren. Daar ligt een link met de Lange Termijn Ambitie Rivieren, waarin Rijk en Regio gezamenlijk bekijken welke maatregelen voor waterveiligheid haalbaar en betaalbaar zijn, in combinatie met gebiedsontwikkeling. De rivierwaterstand was hoog deze winter. Met alle maatregelen die uitgevoerd zijn in het kader van Ruimte voor de Rivier, hoefden we ons geen zorgen te maken. Wel zijn nu vele vrijwilligers aan de slag om het afval dat achter is gebleven in de uiterwaarden op te ruimen en te analyseren op herkomst.