Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief | maart 2021

De mogelijkheden van de rivier is wat de leden van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten bindt. Deze winter zijn we met elkaar op zoek gegaan naar de mogelijkheden van de rivier om daar energie uit te winnen. Aquathermie en waterkracht waren aan de orde.
Ook hebben we besproken welke ambities de rivier bestuurders op willen nemen in hun omgevingsvisies en hoe dat vorm gegeven kan worden. Een drinkbare rivier zou daarbij een mooi wenkend perspectief kunnen zijn.