Nieuwsbrieven 2021

Nieuwsbrieven 2021

VNR berichten

De VNR heeft een nieuwe voorzitter! Ook organiseert de VNR op 22 september een brede ledenbijeenkomst in Werkendam, staan de taakgroepvergaderingen in september en oktober op de planning en is …

Terugkoppeling taakgroepen

Uiteenlopende onderwerpen zijn besproken in de taakgroepen. In de taakgroep Rijn/Waal stond een gesprek over de rivieren centraal met de gedeputeerden van Utrecht en Gelderland. Bij de taakgroepen IJssel en …

Drinkbare IJssel

Binnen 30 jaar een IJssel die zo schoon is dat we er uit kunnen drinken. Dat is de droom van Li An Phoa. Haar verhaal heeft vele anderen en ook …

Integraal Rivier Management naar nieuwe fase

In de stappen om te komen tot een programma Integraal Rivier Management is het afgelopen jaar veel informatie verzameld. Dit zijn de ‘bouwstenen’ om te komen tot kansrijke alternatieven. Beeld …

Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)

Toekomstbestendige grote wateren, waar hoogwaardige natuur goed samen gaat met een krachtige economie. Dat is waar Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van de Ministeries …

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

In het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KPZSS) wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor het Deltaprogramma van een mogelijk sneller stijgende zeespiegel. Aanleiding Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de zeespiegel sneller …

Terugkoppeling taakgroepen

Eind februari en begin maart kwamen de taakgroepen digitaal bijeen. Verschillende onderwerpen zijn besproken: verdere uitwerking van de special over energie van rivierwater, de rivier in de omgevingsvisie, werkwijze schone …

Energie van rivierwater krijgen

Op 28 januari waren alle leden uitgenodigd deel te nemen aan de thema bijeenkomst ‘Energie van rivierwater krijgen’. Er was aandacht voor aquathermie en waterkracht. Beide vormen zijn uitgebreid besproken …

VNR berichten

Nieuw lid gemeente Meerssen, data taakgroepen en brieven over verondiepingen en beheer uiterwaarden. Wijziging leden De gemeente Meerssen is lid geworden van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten. Welkom! De gemeente Meerssen …

Integraal Rivier Management

Het afgelopen half jaar is verder ‘gebouwd’ aan het programma Integraal Rivier Management (IRM). Het Beeld op de Rivieren is bijna opgeleverd, net als de Nota Realistische Beleidsopties. Ondertussen wordt …

12»