Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief | maart 2020

In deze tijd van zoeken naar nieuwe manieren van communicatie om verbinding met elkaar te houden, krijgt u de vertrouwde nieuwsbrief van de VNR toegestuurd. Zo goed als mogelijk werken we verder aan de rivieronderwerpen die ons allen binden. Helaas hebben we de Jaarvergadering met als thema ‘energie van water’ moeten afzeggen. Het is afwachten of we elkaar eind juni kunnen treffen in de taakgroepen.

In deze nieuwsbrief leest u een terugkoppeling van de taakgroepvergaderingen van deze ‘winter’, met aparte aandacht voor de Kaderrichtlijn Water en Integraal Rivier Management. Daarnaast leest u over het Plan Levende Rivieren en de resultaten van het project Steengoed. In het Jaarverslag 2019 leest u waar we het afgelopen jaar mee aan de slag zijn geweest.