Nieuwsbrief april 2017

Nieuwsbrief VNR | April 2017

Een stad vol historie, hoe behoud je dat in een moderne tijd? De Hanzestad Kampen is in een ver verleden tot bloei gekomen langs de IJssel. Maar de IJssel heeft ook uitdagingen als het gaat om waterveiligheid. Hoe kan het verleden gekoppeld worden aan de ontwikkelingen in het heden? Deze vraag staat centraal tijdens de Jaarvergadering van de VNR op 18 mei in Kampen.

Het secretariaat van de VNR is verhuisd. Per 1 maart is het ondergebracht bij de Vereniging Stadswerk Nederland in Ede. We kijken uit naar een mooie samenwerking. In deze nieuwsbrief ook aandacht voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de Lange Termijn Ambitie Rivieren en een terugblik op de aanvaring van de Stuw bij Grave.