Nieuwsbrieven 2019

Nieuwsbrieven 2019

Terugblik Taakgroepen

De taakgroepvergaderingen van het najaar kenden allemaal een andere agenda. De taakgroep Rijn/Waal bekeek langsdammen in de praktijk, de leden van de taakgroep Maas spraken over de rol van gemeenten …

Uitgelicht: Langsdammen

Rijkswaterstaat heeft langsdammen aangelegd in de Waal, waardoor een hoofdgeul en een nevengeul zijn ontstaan. Doel is om meer grip te krijgen op de verdeling van water, zand en flora …

Grensoverschrijdend watermanagement

Water houdt zich niet aan grenzen. De Duits-Nederlandse Arbeitsgruppe Hoch Wasser heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de overeenkomsten en verschillen in de Duitse en de Nederlandse aanpak van …

Vergezichten

Regelmatig verschijnen er rapportages naar aanleiding van opgaven of andere rapportages die aanleiding zijn om het gesprek met de omgeving aan te gaan. Deze keer aandacht voor de Adaptieve Uitvoeringsstrategie …

VNR vergaderschema 2020

In de taakgroepen en het bestuur van de VNR is het vergaderschema voor 2020 aan de orde geweest. Vergaderschema 2020 Het vergaderschema voor 2020 is als volgt vast gesteld: Taakgroep …

Integraal Rivier Management

Integraal Rivier Management is officieel van start gegaan. De stuurgroep kan aan de slag met het uitwerken van de bestuurlijke opdracht. Het gaat om het verder uitwerken van beleidsontwikkeling, het …

Terugblik taakgroepen

Half juni kwamen de leden van de taakgroepen bijeen. In de taakgroepen Rijn/Waal en Maas is uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden die de rivier biedt voor het genereren van duurzame …

Uitgelicht: Schone Rivieren

In diverse schone rivieren projecten wordt gewerkt aan het opruimen van zwerfafval. Dit wordt steeds vaker gecombineerd met onderzoek; wat wordt er opgeruimd en waar komt het vandaan? Op die …

Integraal Rivier Management

Vorig jaar zomer introduceerde de Minister van I&W de term Integraal Rivier Management. Het idee is de opgaven van de rivier in samenhang met elkaar te bekijken en beoordelen, om …