Nieuwsbrief maart 2022

Nieuwsbrief | maart 2022

Nog even en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe colleges worden geïnstalleerd en de samenstelling van de taakgroepen zal veranderen. In januari hebben we terug gekeken op vier jaar deelname aan de VNR. Er is een hoge waardering voor het netwerk en de onderlinge contacten die zijn ontstaan. De onderwerpen die besproken worden zijn actueel en geven inzicht in de kansen die de rivier biedt aan een gemeente. We gaan er vanuit dat huidige bestuurders het enthousiasme voor de VNR over dragen aan de nieuwe bestuurders, zodat we in juni met elkaar én onze omgeving verder kunnen werken aan een duurzaam veilig, schoon en beleefbaar rivierengebied.

In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwe leden van de VNR, een terugkoppeling uit de taakgroepen, het netwerk drinkbare Maas, de bronaanpak voor zwerfafval, het Panorama Gelderse Rivieren en aquathermie uit rivieren.